มุ่งมั่นผลิตสินค้าได้มาตราฐาน บริการฉับไว เอาใจใส่ลูกค้า
ราคาประหยัด วิสัยทัศน์ก้าวไกล ปรับปรุงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
      ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีทาบ้าน และความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบในระดับสากล ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้าน การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่จะเปิดโอกาสให้บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางธุรกิจต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังเชื่อเสมอว่า ความตระหนักและใส่ใจในความต้องการของลูกค้านั้น เป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงพัฒนาสินค้าที่ได้มาตรฐาน บริการที่ดี และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
      บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในระบบการขนส่งที่รวดเร็วและฉับไวของบริษัท ที่สร้างความเชื่อมั่น และเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทได้บริการขนส่งที่ตรงเวลาแก่ลูกค้า มีการจัดการวางแผนสินค้าคงคลังที่ยอดเยี่ยม ให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า และมีความเข้าใจลูกค้าเสมอ สิ่งนี้เองจะเป็นการรับประกันถึงความสำเร็จ ความมีเสถียรภาพทางธุรกิจได้ทุกวันนี้และต่อไปในอนาคต
เป้าหมายสู่ความสำเร็จ บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด
      บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าในด้านสีทาอาคาร สีที่ใช้ในโครงการและสีอุตสาหกรรรมต่าง ๆ ครบวงจร ภายใต้เครื่องหมาย สีแมกโซ่ MAXZO และสีซูเปอร์เซฟ SUPER SEF บริหารงานโดยกรรมการผู้จัดการที่ชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านตัวแทนจำหน่ายสี มากว่า 20 ปี สินค้าของบริษัทจึงเป็น ที่ยอมรับทั้งจากตัวแทนจำหน่ายและผู้รับเหมาโครงการและกลุ่มผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
      บริษัท ได้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิต ใช้นวตกรรมกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกขั้นตอนเทียบเท่าระดับสากล ให้ได้มาซึ่งคุณภาพ สินค้าที่ได้มาตรฐานรับรองจากสถาบันชั้นนำ
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม ( มอก.) จากสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ( สมอ. )
- การรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน SGS ประเทศฝรั่งเศส
- การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ NAC THAILAND จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
- การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ UKAS : United kingdom Limited จากคณะกรรมการว่าด้วยการรับรองระบบงานจากประเทศอังกฤษ