บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เลขที่ 1/55 หมู่ 2
ตำบลท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร :
(034)490-605-9, (034)829-145-9, (081)431-8503-4
แฟกซ์ :
(034) 490-611
แผนกขาย ต่อ :
101 - 104
แผนกจัดซื้อ ต่อ :
107
แผนกบุคคล ต่อ :
108
E-mail :
maxzo@maxzopaint.com