รับสมัครผู้เข้าร่วมงาน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.พนักงานขายร้านค้ากรุงเทพ/ต่างจังหวัด 3 อัตรา
- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
- มียานพาหนะเป็นของตนเอง หากมีประสบการณ์ขายสินค้าฮาร์ดแวร์ หรือ วัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศีกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าประเภทสีทาอาคาร หรือสีที่ใช้ในอุตสาหกรรม
      *** สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน หลักฐาน พร้อมระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่แผนกบุคคล บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด เลขที่ 1/55 ม.2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร :
0-3449-0605-9 ต่อ 108-ฝ่ายบุคคล
E-Mail :
maxzo@maxzopaint.com