บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด
      สร้างอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดหลักการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้า ได้มีประสิทธิภาพ จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ เพิ่มกำลังการผลิต นำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็ว และมีคุณภาพทันต่อทุกความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งประเทศโดยผ่านการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตจากบริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล
      นอกจาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ ยังตระหนักถึงการบริการจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าทันต่อความต้องการ ระบบการบริหารสินค้าคงคลังและระบบจัดส่งจึงถือเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ให้ความ สำคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ กำลังการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ และสิ่งสำคัญที่ควบคู่กันคือการจัดส่งที่รวดเร็วและลูกค้า ได้รับสินค้าถูกต้อง ทันตามความต้องการ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี