มอก.2321-2549 - สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
เป็นเครื่องหมายแสดงมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทสีอิมัลชัน (สีน้ำ) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดขึ้นมาใหม่ ใช้เพื่อแยกระดับมาตรฐาน สีน้ำในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมคือมาตรฐาน มอก.272-2541 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป สำหรับสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ (มอก.2321-2549) เป็นมาตรฐานสูงสุด สำหรับสีน้ำอะครีลิค 100% ที่จำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบัน และบริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ สีแมกชิลด์ และสีซูเปอร์เซฟ ชิลด์ เพื่อทำการทดสอบ บัดนี้ กระทรวง อุตสาหกรรม ได้รับรองคุณภาพ โดยออกใบอนุญาติแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.2321-2549 (สีทนสภาวะอากาศ) ให้กับบริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ เป็นรายแรกในประเทศไทย