MAXSEALER MAXSEALER สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง แมกชิลเลอร์
สำหรับทาภายนอกและภายใน   สีรองพื้นปูนใหม่คุณภาพสูง ที่ผลิตจากอะครีลิคแท้ 100% อัลตราพรีเมี่ยมเกรด เนื้อสีมาก ทาง่าย ต้านทานการเกิดเชื้อราได้ดี ทนทานต่อการกัดกร่อนของด่างในปูนซึ่งเป็นตัวทำลายฟิล์มสี จึงช่วยป้องกันสีทับหน้าไม่ให้เป็นรอยด่าง ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าบนพื้นผิว ไม่ให้ลอกล่อน หรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร จึงได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.272-2549 พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีรองพื้นทั่วไป
- ทนทานต่อการกัดกร่อนของด่างในปูน หมดปัญหาสีทับหน้าเป็นรอยด่าง
- ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าบนพื้นผิว ไม่ให้ลอกล่อน เสื่อมสภาพก่อนเวลา อันสมควร
- มีส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำที่มักจะเกิดบนหน้าฟิล์มสี
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วที่เป็นอันตราย จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน
เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนใหม่ โดยเฉพาะปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคาร ที่ต้องการความคุ้มครองที่ยาวนาน ก่อนทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา แมกชิลด์
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคแท้
ขาว
กึ่งเงา กึ่งด้าน
1.35 - 1.45
103 - 107 เครบยูนิต
50.00 - 55.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
35 - 40 ไมคอน
45 - 55 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 1 - 2 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 2 - 3 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
ผสมน้ำสะอาด 10 - 15 % โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับเครื่องมือการทาที่ใช้ ) การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนใหม่ - ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน หากมีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
ระบบการทาสี
พื้นผิวปูนใหม่ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง MAXSEALER ผสมน้ำสะอาด จำนวน 1 เที่ยว ควรทาด้วยแปรงเพื่อให้ผนังสามารถดูดซึมสีรองพื้นปูนได้อย่างทั่วถึง แล้วทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะครีลิค ชนิดกึ่งเงา MAXSHIELD
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า