MAXZO Clear Sealer สีรองพื้นปูนเก่า แมกโซ่
สำหรับทาภายนอกและภายใน   เป็นน้ำยารองพื้นปูนเก่า ชนิดอะครีลิคโซลเวนท์เบสคุณภาพสูง สำหรับคอนกรีตหรือ ปูนฉาบ ที่มีการทาสีมานานและสภาพสีเดิมหลุดออก เพื่อช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวให้ดียิ่งขึ้น ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก.1177-2536 จากสำนักมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีรองพื้นทั่วไป
- สามารถแทรกซึมพื้นผิวได้ดี ทำให้พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ผนึกแน่น
- ทนต่อความชื้น ทนต่อสภาพความเป็นด่าง ของพื้นผิวได้ดี
- ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าได้ดีเยี่ยม
การใช้งาน
เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูน คอนกรีตหรือ ปูนฉาบ ที่มีการทาสีมานานและสภาพสีเดิมหลุดออก หรือพื้นผิวเริ่มเสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นผง สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคโซเวนท์เบส
ใส (ไม่มีสี)
เงา
0.75 - 0.85
14-17 วินาที (ฟอร์ดคัฟเบอร์ 4)
24.00 - 28.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
15 ไมคอน
30 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 15 - 25 นาที
แห้งทาทับได้ : 2 - 3 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 3 - 4 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
ผสนทินเนอร์ แมกโซ่ เบอร์ 100 อัตราการเจือจาง ลูกกลิ้ง 5% หรือเครื่องพ่น 5-10% การผสมทินเนอร์ให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนเก่า - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน
ระบบการทาสี
พื้นผิวปูนเก่า - ทารองพื้นด้วย น้ำยารองพื้นปูนเก่า MAXZO CLEAR SEALER ผสมทินเนอร์แมกโซ่ # 100 จำนวน 1 เที่ยว ควรทาด้วยแปรงเพื่อให้ผนังสามารถดูดซึมสีรองพื้นปูนได้อย่างทั่วถึง แล้วทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะครีลิคภายนอกหรือภายใน MAXZO หรือสีน้ำอะครีลิค ชนิดกึ่งเงา MAXSHIELD
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า