SUPER SEF MATT ENAMEL สีเคลือบด้าน ซูเปอร์เซฟ
สำหรับทาภายนอกและภายใน   สีน้ำมันชนิดด้านผลิตจากเรซิ่นสังเคราะห์ชนิดพิเศษและส่วนผสมของผงสีที่มีความทนทานสูง ต้านทานการเกิดเชื้อราได้ดี ให้คุณสมบัติในการ ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ยึดเกาะพื้นผิวดีมาก ฟิล์มสีเนียนเรียบ ทาง่ายสะดวกรวดเร็ว เนื้อสีมาก ทั้งยังสามารถผสมกับสีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ ตามอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ระดับความเงาต่าง ๆ กัน ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
การใช้งาน
เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะ พื้นผิวไม้ หรือพื้นผิวปูน(ที่ทารองพื้นที่เหมาะสมแล้ว) ที่ต้องการฟิล์มสีด้าน เช่น กระดานดำ หรือพื้นผิวที่ไม่ต้องการความเงา ช่วยรักษาพื้นผิวใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อัลขีดเรซิ่น
เลือกได้จากแคตตาล็อก
ด้าน
1.35 - 1.45
85 - 90 เครบยูนิต
64.00 - 69.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
35 - 40 ไมคอน
35 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 30 - 60 นาที
แห้งทาทับได้ : 4 - 6 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 6 - 8 ชั่วโมงขึ้นไป
การผสมก่อนใช้งาน
ผสมทินเนอร์ อัตราส่วน 5-10% โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย) การผสมทินเนอร์ให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากคราบไขมัน น้ำมัน ฝุ่น สนิม หากมีสีเดิมที่เสื่อมสภาพจะต้องลอกและขัดล้างออกให้หมด
ระบบการทาสี
พื้นผิวโลหะ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นกันสนิม ซูเปอร์เซฟ ผสมทินเนอร์ จำนวน 1-2 เที่ยว
พื้นผิวไม้ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา Super Sef Universal Undercoat White ผสมทินเนอร์ จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า - ทาสีเคลือบด้าน SUPER SEF MATT ENAMEL จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อนจึงทาทับเที่ยวต่อไป
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า