SUPER SEF BLUE OXIDE PRIMER สีรองพื้นกันสนิม สีน้ำเงิน ซูเปอร์เซฟ
เป็นสีรองพื้นกันสนิมเนื้อสีฟ้า-น้ำเงิน ผลิตจากเรซิ่นสังเคราะห์ ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสนิม ทาง่ายแห้งเร็ว ให้การยึดเกาะพื้นผิวโลหะดีเยี่ยมช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสภาวะภายนอกไม่ให้พื้นผิวเสื่อมสภาพเร็ว เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวให้ทนทานดียิ่งขึ้น ฟิล์มสีหนา ทาได้เรียบเนียน มีเฉดสีสวยงามทำให้สีทับหน้าสามารถกลบมิดสีรองพื้นได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทารองพื้นโลหะก่อนที่จะทาด้วยสีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ
- เฉดสีฟ้า-น้ำเงิน สีสวยงามช่วยให้สีทับหน้าสดใสยิ่งขึ้น และส่วนผสมผงสีกันการกัดกร่อนคุณภาพสูง ช่วยต้านทานการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ป้องกันการกัดกร่อนพื้นผิวจากสภาวะอากาศที่รุนแรง
การใช้งาน
เหมาะสำหรับทารองพื้นผิวโลหะเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซี่กรงหน้าต่าง เครื่องจักรอาคารโรงงาน อื่น ๆ
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อัลขีดเรซิ่นกันสนิม
ฟ้า-น้ำเงิน
กึ่งเงา - กึ่งด้าน
1.56 - 1.61
90 - 95 เครบยูนิต
80 - 82 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
40 - 45 ไมคอน
35 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 20 - 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 4 - 6 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 6 - 8 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
ผสมทินเนอร์ อัตราส่วน 10 - 15% โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย) การผสมทินเนอร์ให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวที่ทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น กำจัดสนิม หรือสะเก็ดสีเก่า ที่หลุดล่อนได้ออกจากพื้นผิวให้หมด
ระบบการทาสี
พื้นผิวโลหะ- ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นกันสนิม น้ำเงิน ซูเปอร์เซฟ SUPER SEF BLUE OXIDE PRIMER ผสมทินเนอร์ จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า - ทา สีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ SUPER SEF HIGH GLOSS ENAMEL จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อนจึงทาทับเที่ยวต่อไป
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า