SUPER SEF RED LEAD PRIMER สีรองพื้นส้มกันสนิม เรดเลด ไพเมอร์ ซูเปอร์เซฟ
เป็นสีรองพื้นกันสนิมคุณภาพสูง ผสมผงตะกั่วกับเรซิ่นสังเคราะห์และส่วนผสมของผงสีกันการกัดกร่อนคุณภาพสูง ช่วยต้านทานการเกิดสนิม ไม่ให้พื้นผิวเสื่อมสภาพเร็ว ให้การยึดเกาะพื้นผิวเหล็กดีเยี่ยม ช่วยให้การทาสีเคลือบเงาเรียบสวยเงางามและมีความหนา จึงเหมาะสำหรับทารองพื้นสำหรับสีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ หรือสีเคลือบเงา แมกโซ่ สูตรไร้กลิ่น
- ด้วยส่วนผสมผงตะกั่วจึงช่วยป้องกันการกัดกร่อนพื้นผิว จากการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม
การใช้งาน
เหมาะสำหรับทารองพื้นกันสนิม โครงเหล็ก โรงงานอุตสาหกรรมเรือ สะพาน หอคอย แทงค์น้ำ เครื่องจักร งานโลหะเหล็กทั่วไป ที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
ตะกั่วกับเรซิ่น
ส้ม
กึ่งด้าน
1.60 - 1.70
88 - 92 เครบยูนิต
75.00 - 80.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
35 - 40 ไมคอน
40 - 45 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 1 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้ : 5 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 10 ชั่วโมงขึ้นไป
การผสมก่อนใช้งาน
ผสมทินเนอร์ อัตราส่วน 5 - 10% โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย) การผสมทินเนอร์ให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยวิธีการพ่นทรายขัดผิว หรือขัดด้วยแปรงลวดไฟฟ้า ถ้าไม่สามารถเตรียมพื้นผิว ด้วยวิธีดังกล่าว ให้ใช้แปรงลวดขัดเอาส่วนที่เป็นสนิมออกให้มากที่สุด ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมัน
ระบบการทาสี
พื้นผิวโลหะ- ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นส้มกันสนิม ซูเปอร์เซฟ SUPER SEF RED LEAD PRIMER ผสมทินเนอร์ จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า - ทา สีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ SUPER SEF HIGH GLOSS ENAMEL หรือสีเคลือบเงา MAXZO HIGH GLOSS ENAMEL Odour less จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อน จึงทาทับเที่ยวต่อไป
ข้อแนะนำการใช้งาน
ไม่เหมาะใช้ทาพื้นผิวอลูมิเนียมโลหะที่ไม่ไช่เหล็ก และพื้นผิวที่มีความร้อน
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า