MAXZO UNIVERSAL UNDERCOAT WHITE สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา แมกโซ่
เป็นสีรองพื้นที่ใช้สำหรับงานไม้สำหรับสีเคลือบเงา แมกโซ่ ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นคุณภาพสูง ให้คุณสมบัติพิเศษในการอุดรู รอยต่างๆ เนื้อสีมาก ทาง่าย มีลักษณะพิเศษในการแห้งเร็ว ป้องกันเชื้อรา ช่วยให้พื้นผิวเรียบ และกลบปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยเสริมความสวยเนียนให้ฟิล์มสีทับหน้า ยังทำให้สีทับหน้ายึดเกาะสีรองพื้นได้ดีอีกด้วย จึงเหมาะสำหรับทารองพื้นสำหรับงาน สีเคลือบเงา แมกโซ่ สูตรไร้กลิ่น
- ช่วยอุดรู รอยต่าง ๆ เสี้ยนไม้ ให้พื้นผิวไม้เนียนเรียบ เตรียมความพร้อมสำหรับการทาสีทับหน้า
- ด้วยส่วนผสมพิเศษของสารป้องกันเชื้อรา จึงช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราที่ใต้ฟิล์มสี
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน
เหมาะสำหรับทารองพื้นไม้ทั่วไป หรือ ประตู หน้าต่าง เพื่อให้พื้นผิวเรียบ ช่วยให้ไม้ไม่ดูดสีทับหน้าจึงไม่เปลืองสีทับหน้า
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
น้ำมันอัลขีด
ขาว
กึ่งด้าน
1.50 - 1.60
85 - 90 เครบยูนิต
58.00 - 62.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
40 - 50 ไมคอน
40 - 45 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้ : 8 - 10 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 12 ชั่วโมงขึ้นไป
การผสมก่อนใช้งาน
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสม หรือหากต้องการผสม ให้ผสมด้วยทินเนอร์ แมกโซ่ เบอร์ 100 เพื่อปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับ สภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
การเตรียมพื้นผิว
การทาบนพื้นไม้ขึ้นอยู่กับความชื้นของเนื้อไม้ ถ้ามีความชื้นมากควรตากหรืออบให้ความชื้นเหลือน้อย เมื่ออบหรือตากดีแล้ว อุดรอยแตกหรือเสี้ยนไม้ แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน
ระบบการทาสี
พื้นผิวไม้ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา MAXZO Universal Undercoat White ผสมทินเนอร์แมกโซ่ # 100 จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า้ - ทา สีเคลือบเงา MAXZO HIGH GLOSS ENAMEL Odour less จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อน จึงทาทับเที่ยวต่อไป
ข้อแนะนำการใช้งาน
กรณีไม้มียางซึมออกมาได้ ไม่แนะนำให้ใช้สีรองพื้นไม้กันเชื้อราทาไม้โดยตรง ให้ใช้รองพื้นที่มีส่วนผสมของ อลูมิเนียมทากันยางไม้ก่อน 1 รอบ เพื่อป้องกันยางไม้ซึมออกมา แล้วจึงทารองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา แมกโซ่
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า