SUPER SEF UNIVERSAL UNDERCOAT WHITE สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ซูเปอร์เซฟ
เป็นสีรองพื้นไม้สำหรับสีเคลือบเงา หรือสีเคลือบด้าน ซูเปอร์เซฟที่ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นผสมกับผงสีที่ช่วยเสริมความเรียบให้แก่พื้นไม้ ช่วยป้องกันเชื้อรา แห้งตัวเร็ว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดบังพื้นผิวดีเยี่ยม เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า ให้ทาได้เรียบมีความหนา จึงเหมาะสำหรับทารองพื้นสำหรับสีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ
ช่วยอุดรู รอยต่าง ๆ เสี้ยนไม้ ให้พื้นผิวไม้เนียนเรียบ เตรียมความพร้อมสำหรับการทาสีทับหน้า ด้วยส่วนผสมพิเศษของสารป้องกันเชื้อรา จึงช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราใต้ฟิล์มสี ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน
เหมาะสำหรับทารองพื้นไม้ เพื่อให้พื้นผิวเรียบ ช่วยให้ไม้ไม่ดูดสีทับหน้า จึงไม่เปลืองสีทับหน้า
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อัลขีดเรซิ่น
ขาว
กึ่งด้าน
1.45 - 1.55
85 - 90 เครบยูนิต
56.00 - 58.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
40 - 45 ไมคอน
40 - 45 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้ : 8 - 10 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 12 ชั่วโมงขึ้นไป
การผสมก่อนใช้งาน
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสม หรือหากต้องการผสม ให้ผสมด้วยทินเนอร์ เพื่อปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
การเตรียมพื้นผิว
การทาบนพื้นไม้ขึ้นอยู่กับความชื้นของเนื้อไม้ ถ้ามีความชื้นมากควรตากหรืออบให้ความชื้นเหลือน้อย เมื่อ อบหรือตากดีแล้ว อุดรอยแตกหรือเสี้ยนไม้ แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน
ระบบการทาสี
พื้นผิวไม้ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา SUPER SEF Universal Undercoat White ผสมทินเนอร์ จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า - ทา สีเคลือบเงา SUPER SEF HIGH GLOSS ENAMEL หรือสีเคลือบด้าน SUPER SEF MATT ENAMEL จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อน จึงทาทับเที่ยวต่อไป
ข้อแนะนำการใช้งาน
กรณีไม้มียางซึมออกมาได้ ไม่แนะนำให้ใช้สีรองพื้นไม้กันเชื้อราทาไม้โดยตรง ให้ใช้รองพื้นที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมทากันยางไม้ก่อน 1 รอบ เพื่อป้องกันยางไม้ซึมออกมา แล้วจึงทารองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ซูเปอร์เซฟ
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า