MAXZO ACRYLIC CLEAR ENAMEL M -100 น้ำยาเคลือบเงาอะครีลิค M-100
ชนิดแห้งเร็ว   เป็นน้ำยาเคลือบเงาทับหน้าอเนกประสงค์ ชนิดเงาใส ผลิตจากอะครีลิคเรซิ่นคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยปกป้องพื้นผิวที่ทาสีเสร็จแล้วจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ ช่วยให้เช็ดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวได้โดยง่าย ทำให้พื้นผิวเงางามนานปี ทนทานต่อสารเคมีได้อย่างดี
- ทาเพื่อป้องกันสิ่งปกปรกฝังตัวในพื้นผิว ทนทานต่อการเช็ดถู
- ทำให้พื้นผิว เงา ลื่นจนสิ่งสกปรกไม่สามารถเกาะตัวได้ ชะล้างฝุ่นละอองบนฟิล์มสีได้ด้วยน้ำสะอาด
- สามารถสะท้อนรังสี UV (UV GUARD) ป้องกันแสงแดด รักษาฟิล์มสีไม่ให้เสื่อมสภาพเร็ว
- ป้องกันน้ำเข้าสู่ฟิล์มสี ปกป้องฟิล์มสีจากความชื้น ที่เป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- เป็นสีอะครีลิคแท้ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้
- ทาง่าย แห้งเร็ว ไม่ต้องทารองพื้น หรือสีทับหน้าใด ๆ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
การใช้งาน
เหมาะสำหรับทาตกแต่งเคลือบผิวซีเมนต์ คอนกรีต ผนังอิฐโชว์ ไม้ หรือใช้ทาทับหน้าสีที่ทำเสร็จแล้ว ในบริเวณที่มีการใช้งานมากและต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่าง ๆ เป็นประจำ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคเรซิ่น
ใส (ไม่มีสี)
โปร่งแสง เงามาก
0.85 - 0.90
45 - 55 เครบยูนิต
35.00 - 40.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
20 - 25 ไมคอน
45 - 55 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 15 - 25 นาที
แห้งทาทับได้ : 2 - 3 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 3 - 4 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
สามารถทาได้เลย หรือผสมทินเนอร์ 5 - 10% (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย) ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือที่ใช้ การผสมทินเนอร์ให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวที่จะทา ต้องแห้งสนิทดี สะอาด ปราศจากคราบไข สิ่งสกปรก ฝุ่น อื่น ๆ เพื่อให้งานสีเรียบสวย
ระบบการทาสี
1. ทาน้ำยาเคลือบเงาอะครีลิค ( M - 100 ) จำนวน 1 ครั้ง ทับหน้าพื้นผิวที่เตรียมไว้แล้ว โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น หรือทาสีทับหน้าใด ๆ้
ข้อแนะนำการใช้งาน
เนื่องจากน้ำยาเคลือบเงาอะครีลิค ( M-100 ) มีความเงาสูง และใส จึงทำให้พื้นผิว หรือสีที่ทาไว้เดิม เข้มขึ้น สดขึ้น ดังนั้น ควรทดลองทาบนพื้นที่เล็ก ๆ ก่อน
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า