SUPER SEF 100% ACRYLIC EMULSION For CEILING สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ซูเปอร์เซฟ สำหรับทาฝ้าเพดาน ชนิดด้านพิเศษ
สำหรับทาฝ้าเพดาน ชนิดด้านพิเศษ   สีน้ำอะครีลิค 100% คุณภาพสูง ฟิล์มสีด้านพิเศษ มีส่วนผสมของกาวนาโนลาเท็กซ์ชนิดพิเศษ ฟิล์มสีจึงยึดเกาะดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติเด่นสำหรับงานทาฝ้าโดยเฉพาะ
- คุณสมบัติเด่นในการช่วยปกปิดรอยต่อฝ้าเพดานได้ดี
- ช่วยลดการสะท้อนของแสงบนฝ้าเพดาน ให้ผนังเรียบเนียนไม่เป็นคลื่น
- ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ไม่เสื่อมสภาพหลุดล่อนหรือเป็นฝุ่นผง
- ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนหน้าฟิล์มสี
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วที่เป็นอันตราย จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อาศัย
การใช้งาน
เหมาะสำหรับทาฝ้าเพดานโดยเฉพาะ ช่วยปกป้องพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคแท้ 100%
เลือกได้จากแคตตาล็อก
ผิวเรียบ ด้านพิเศษ
1.50 - 1.60
110 - 115 เครบยูนิต
58.00 - 64.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
30 - 35 ไมคอน
35 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 1 - 2 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 3 - 4 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
ผสมน้ำสะอาด 20-25% โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย) การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสม กับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนใหม่ - ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
พื้นผิวปูนเก่า - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์
(น้ำยาซักผ้าขาว) หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน
ระบบการทาสี
พื้นผิวปูนใหม่ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง SUPER SEF ผสมน้ำสะอาด จำนวน 1 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่า - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนเก่า SUPER SEF SEALER CLEAR ผสมทินเนอร์ จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า - ทาสีน้ำอะครีลิค 100% Super Sef สำหรับทาฝ้าเพดาน ชนิดด้านพิเศษ จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อน จึงทาทับเที่ยวต่อไป
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า