MAXZO MAXZO RUST TECH MATT # GREY สีทาเหล็กกัลวาไนซ์ , เหล็กชุบซิงค์  สีเทาด้าน
- สีกันสนิมสำเร็จรูปคุณภาพสูง "รวมสีรองพื้นและสีทับหน้าในหนึ่งเดียว"
- ป้องกันสนิมดีเยี่ยม ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง เหมาะสำหรับงานเหล็กทั้งใกล้และไกลชายฝั่งทะเล
- ยึดเกาะแน่นบนพื้นผิวโลหะทุกชนิด เหล็ก เหล็กชุบซิงค์ เหล็กกัลวาไนซ์ อลูมิเนียม สแตนเลส
- แห้งเร็ว ให้ฟิล์มสีหนา แม้ทาเพียง 1 เที่ยว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง ประหยัดค่าสี
- ใช้ทาตกแต่งสไตล์ลอฟท์ ( Loft Style ) งานเฟอร์นิเจอร์ ไม้เทียม เนื้อสีเนียน เหมือนสีอุตสาหกรรม
การใช้งาน
ทาป้องกันสนิม สูตรทนทานพิเศษ ทาทับได้ทุกพื้นผิว ผิวโลหะ/อโลหะทุกชนิด เช่น เหล็ก เหล็กชุบซิงค์ เหล็กกัลวาไนซ์ อลูมิเนียม สแตนเลส เหมาะสำหรับโครงสร้างเหล็กทั้งใกล้และไกลชายฝั่งทะเล และงานที่ต้องการความทนทานต่อการ กระแทกและการขีดข่วน และใช้ทาพื้นผิวที่ไม่ต้องการความเงา
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคเรซิ่น
เทา
ด้าน
1.10 - 1.20
70 - 75 เครบยูนิต
50.00 - 55.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
35- 40 ไมครอน
40 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 10 - 15 นาที
แห้งทาทับได้ : 1 - 2 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 6 - 8 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่หากใช้เครื่องพ่น ขึ้นอยู่กับแรงดันลม ทั้งนี้หากแรงดันลมไม่เพียงพอแนะนำให้
ผสมทินเนอร์ 10 - 15 % เพื่อปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับแรงดันลมที่ใช้
การเตรียมพื้นผิว
1. พื้นผิวที่จะทาต้องสะอาดปราศจากน้ำมัน จะต้องเช็ดน้ำมันที่เคลือบบนผิวออกให้หมดก่อนทา
2. หากพื้นผิวเดิมเคยทาสีมาแล้ว ให้ขัดด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด เพื่อกำจัดสีเก่าที่หลุดล่อนออกให้หมด
ระบบการทาสี
เป็นสีกันสนิมสำเร็จรูป ที่เป็นทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้าในตัว กลบมิดดีเยี่ยมแม้ทาเพียง 1 ครั้ง โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น ไม่ต้องทาสีทับหน้า
" ทาเที่ยวเดียวจบ ครบทุกขั้นตอน "
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า


เข้าดู CATALOG >>