SUPER SEF Sealer Clear Primer สีรองพื้นปูนเก่า ซูเปอร์เซฟ - สูตรน้ำ สำหรับทาภายนอกและภายใน
น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ ระดับพรีเมี่ยมเกรด ผลิตจากอะครีลิคนาโน ปลอดภัย ไร้กลิ่น...
● นาโนโมเลกุลขนาดเล็กของอะครีลิค แทรกซึมลึกช่วยประสานพื้นผิวปูนเก่าที่หลุดล่อนให้เหนียวแน่น
● ปรับสภาพพื้นปูนเก่าที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นชอล์คให้แน่นเรียบเนียน เสริมการยึดเกาะสำหรับสีทับหน้า
● แห้งเร็วกว่าน้ำยารองพื้นปูนเก่าทั่วไป กลิ่นไม่ฉุน สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ทันทีหลังทา
การใช้งาน
เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนคอนกรีต หรือ ปูนฉาบ ที่มีการทาสีมานานและสภาพสีเดิมหลุดออก หรือพื้นผิวเริ่มเสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นผง กลิ่นอ่อนปลอดภัย สามารถใช้กับพื้นที่ ที่ต้องเข้าใช้งานได้รวดเร็ว สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคอิมัลชั่น
ขาวขุ่น
เงา
1.10
12 - 15 เครบยูนิต
3.60 Kg. / 1 USG
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง
30 - 40 ไมครอน
40 - 45 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 2 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 8 - 12 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
สามารถใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ แต่หากต้องการปรับความข้นเหลวให้ผสมน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ซ่อมแซมและอุดโป๊วรอยแตกร้าวให้เรียบร้อย บริเวณที่มีเชื้อราหรือ
ตะไคร่น้ำ ให้ขัดทำความสะอาดด้วยน้ำยาซักผ้าขาว ล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้วไว้ให้แห้งสนิท
ระบบการทาสี
ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ ซูเปอร์เซฟ 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ควรทิ้งให้แห้งสนิท 2 ชั่วโมง จึงทาทับด้วย
สีน้ำอะครีลิค ซูเปอร์เซฟสำหรับทาภายนอกและภายใน หรือสีอะครีลิค 100% ซูเปอร์เซฟชิลด์ จำนวน 2-3 เที่ยว โดยเว้นระยะสีเที่ยวแรกให้
แห้งสนิทเสียก่อน จึงทาทับเที่ยวต่อไป
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า