SUPER SEF Extra WET Primer สีรองพื้นปูนใหม่ชนิดพิเศษ สูตรน้ำมัน ทาทับได้ทันทีบนพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ หรือหลังฝนตก
ที่สุดแห่งสีรองพื้นทนความชื้นสูง ผลิตพิเศษสำหรับงานเร่งด่วนที่ต้องการทาสีทันที หลังจาก
ฉาบปูนเสร็จใหม่ด้วยเรซิ่นชนิดพิเศษจากฝรั่งเศสมีคุณสมบัติป้องกันฤทธิ์ด่างและเกลือ
จากปูนที่แทรกออกมากัดทำลายเนื้อสี ช่วยเสริมการยึดเกาะและป้องกันไม่ให้สีซีดจาง, โป่งพอง,
ลอกล่อน หรือขึ้นคราบเกลือ ปกป้องทันทีที่ทาทับปูนใหม่หลังทิ้งไว้ให้แห้งเพียง 2 วัน
สำหรับทาภายนอกและภายใน ทั้งปูนฉาบใหม่และปูนเก่า
การใช้งาน
เหมาะสำหรับพื้นผิวทุกชนิด ทั้งปูนใหม่ที่มีความชื้นสูง ช่วยให้เก็บงานได้เร็ว แม้ในฤดูฝนที่ปุนเปียกชื้นตลอดเวลา และ ปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นชอล์ก อย่างรุนแรง หยุดทุกปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังลอกล่อนจากความชื้นในขั้นตอนเดียว ยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า ปกป้องทันทีทนทานได้นานกว่าสีรองพื้นทั่วไป
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
โมดิฟลายเรซิ่น
ขาวด้าน
กึ่งด้าน
1.23
80 - 85 เครบยูนิต
4.20 Kg. / 1 USG
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น
100 - 150 ไมครอน
35 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 15 นาที
แห้งทาทับได้ : 2 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 8 - 12 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่หากใช้เครื่องพ่น ขึ้นอยู่กับแรงดันลม ทั้งนี้หากแรงดันลมไม่เพียงพอแนะนำให้
ผสมทินเนอร์ 10 - 15 % เพื่อปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับแรงดันลมที่ใช้
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนใหม่ :
1. หากต้องการเร่งงานด่วน สามารถทาทับบนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ได้ทันที
2. อุดรอยแตกให้เรียบร้อย และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์

พื้นผิวปูนเก่า :
1.บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปรคลอไรท์
2. ทิ้งให้แห้ง ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ อุดรอยแตกให้เรียบร้อย
ระบบการทาสี
ก่อนใช้คนสีให้ทั่ว จึงทาด้วยแปรงทา , ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ไม่ต้องผสมทินเนอร์ ยกเว้น ต้องการปรับสภาพความหนืด คนเนื้อสีให้เข้ากันดี
ทาสีรองพื้นปูนชนิดพิเศษทนความชื้นสูง Super Sef Extra Wet Primer จำนวน 1 เที่ยว
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า


เข้าดู CATALOG >>