MAXZO 100% ACRYLIC EMULSION For INTERIOR สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% แมกโซ่ สำหรับทาภายใน
สำหรับทาภายใน   สีน้ำคุณภาพสูง ผลิตจากอะครีลิค 100% พรีเมี่ยมเกรด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก.272-2549 จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การปกป้องพื้นผิวได้ดีกว่าสีน้ำทั่วไป พร้อมคุณสมบัติพิเศษ
- สีสวยนานด้วย ผงสีคุณภาพสูง (UV Protection) ช่วยป้องกันรังสี UV สะท้อนรังสีความร้อน สีจึงสวยนาน
- เนื้อสีมากทาง่ายได้พื้นที่มาก ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ให้ฟิล์มสีเนียบเรียบ ลดแสงสะท้อน
- ประสิทธิภาพเยี่ยมในการยึดเกาะพื้นผิว ไม่ลอกล่อน หรือเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง ( Chalking)
- มีส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำที่มักจะเกิดบนหน้าฟิล์มสี
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน
เหมาะสำหรับทาตกแต่งภายในอาคาร ช่วยปกป้องพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคแท้ 100%
เลือกได้จากแคตตาล็อก
ผิวเรียบ ด้าน
1.38 - 1.42
105 - 107 เครบยูนิต
52.00 - 56.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
35 - 40 ไมคอน
35 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 1 - 2 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 3 - 4 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
ผสมน้ำสะอาด 20-25% โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย) การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสม กับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนใหม่ - ทิ้งผนังให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
พื้นผิวปูนเก่า - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน
ระบบการทาสี
พื้นผิวปูนใหม่ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง MAXZO ผสมน้ำสะอาด จำนวน 1 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่า - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนเก่า MAXZO CLEAR SEALER ผสมทินเนอร์แมกโซ่ # 100 จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า - ทาสีน้ำอะครีลิค 100% MAXZO สำหรับทาภายใน จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อน จึงทาทับเที่ยวต่อไป
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า