MAXZO ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง แมกโซ่
สำหรับทาภายนอกและภายใน   สีรองพื้นปูนใหม่คุณภาพสูง ที่ผลิตจากอะครีลิคแท้ 100% พรีเมี่ยมเกรด มีคุณสมบัติเด่นทนต่อความเป็นด่าง ช่วยต้านทานการกัดกร่อนของด่างในปูนซึ่งเป็นตัวทำลายฟิล์มสี จึงช่วยป้องกันสีทับหน้าไม่ให้เป็นรอยด่าง สามารถต้านทานการเกิดเชื้อราได้ดี ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนัก มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1123-2539 พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีรองพื้นทั่วไป
>> ทนทานต่อการกัดกร่อนของด่างในปูน หมดปัญหาสีทับหน้าเป็นรอยด่าง
>> ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าบนพื้นผิว ไม่ให้ลอกล่อนหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร
>> เนื้อสีมาก ทาง่าย ลื่นแปรง พร้อมส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำที่มักจะเกิดบนหน้าฟิล์มสี
>> ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วที่เป็นอันตราย จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน
เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนใหม่ โดยเฉพาะปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคาร ก่อนทาสีทับหน้า ด้วยสีน้ำอะครีลิคภายนอก หรือภายใน แมกโซ่์
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคแท้
ขาว
ด้าน
1.35 - 1.45
105 - 110 เครบยูนิต
45.00 - 50.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
40 - 45 ไมคอน
35 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 2 - 3 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 3 - 4 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
ผสมน้ำสะอาด 20 - 25 % โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับเครื่องมือการทาที่ใช้ ) การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการ ปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนใหม่ - ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน หากมีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
ระบบการทาสี
พื้นผิวปูนใหม่ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง MAXZO ผสมน้ำสะอาด จำนวน 1 เที่ยว ควรทาด้วยแปรงเพื่อให้ผนังซึมสีรองพื้นปูนได้อย่างทั่วถึง แล้วทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะครีลิคภายนอกหรือภายใน MAXZO
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า