SUPER SEF ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซูเปอร์เซฟ
สำหรับทาภายนอกและภายใน   สีรองพื้นปูนใหม่คุณภาพสูง ที่ผลิตจากอะครีลิคแท้ 100% ทนต่อความเป็นด่างของปูน ช่วยป้องกันด่างจากปูนมาทำลายฟิล์มสีทับหน้า สามารถป้องกันและต้านทานการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี พร้อมคุณสมบัติพิเศษ
>> ทนทานต่อการกัดกร่อนของด่างในปูน หมดปัญหาสีทับหน้าเป็นรอยด่าง
>> ช่วยเสริมการยึดเกาะและความทนทานของสีทับหน้าบนพื้นผิว ไม่ให้ลอกล่อนหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร
>> เนื้อสีมาก ทาง่าย ลื่นแปรง พร้อมส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำที่มักจะเกิดบนหน้าฟิล์มสี
>> ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วที่เป็นอันตราย จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย
การใช้งาน
เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนใหม่ โดยเฉพาะปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคาร ก่อนทาสีทับหน้า ด้วยสีน้ำอะครีลิคภายนอก หรือภายใน ซูเปอร์เซฟ
คุณสมบัติของฟิล์มสี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเภทสี
เฉดสี
ลักษณะฟิล์มสี
ความถ่วงจำเพาะ
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25° ซ)
เนื้อสี (โดยปริมาตร)
อะครีลิคแท้
ขาว
กึ่งด้าน
1.50 - 1.60
108 - 113 เครบยูนิต
40.00 - 45.00 %
ข้อมูลการใช้งาน
วิธีการทา
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° ซ)
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
40 - 45 ไมคอน
35 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 2 - 3 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้ : 3 - 4 ชั่วโมง
การผสมก่อนใช้งาน
ผสมน้ำสะอาด 25 - 30 % โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับเครื่องมือการทาที่ใช้ ) การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการ ปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนใหม่ - ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน หากมีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
ระบบการทาสี
พื้นผิวปูนใหม่ - ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง SUPER SEF ผสมน้ำสะอาด จำนวน 1 เที่ยว ควรทาด้วยแปรงเพื่อให้ผนังสามารถดูดซึมสีรองพื้นปูนได้อย่างทั่วถึง แล้วทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะครีลิคภายนอก หรือภายใน ซูเปอร์เซฟ
การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า