เที่ยวเกาหลี กับสีซูเปอร์เซฟ บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ นำตัวแทนจำหน่ายสีแมกโซ่ และ สีซูเปอร์เซฟ
ร่วมกิจกรรมเดินทาง เที่ยวเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2552
บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้า SUPER SEF และสินค้า MAXZO ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ร่วมเดินทางในรายการท่องเที่ยว สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำนวน 5 วัน 3 คืน ตามรายการท่องเที่ยวดังนี้ กรุงโซล - ซุอันโบ - อควาเวิล์ด - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ทำกิมจิ - เอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - พระราชวังเคียงบ็อก - ช็อปปิ้ง