ล่องแม่น้ำแยงซีเกียงด้วยเรือสำราญสุดหรู 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 6 - 11 ธันวาคม 2557